INSPECTO EVIDENCE

INSPECTO EVIDENCE

Představujeme unikátní řešení, které zjednoduší a zpřehlední správu, údržbu a revize vašich technologií, a které současně nabízí možnost využití mnoha výkonných doplňkových aplikací pro řízení technické údržby, správu servisních požadavků nebo například tvorbu klientských formulářů.

Co nás vedlo k vytvoření INSPECTO EVIDENCE

Naší hlavní motivací bylo překvapivé zjištění, že na českém trhu schází software podobného typu. Řešení dostupné pro široký okruh firem, bez nutnosti utrácet statisícové částky za produkt, který jim má pomoci efektivně řídit údržbu a správu technologií. INSPECTO EVIDENCE je tedy ekonomicky zajímavé a především velmi rychle nasaditelné řešení. INSPECTO EVIDENCI jsme schopni zprovoznit doslova během několika málo dnů, a to včetně proškolení pracovníků.

Jaké jsou hlavní přínosy našeho řešení?

Dokonalý přehled

Dokonalý přehled

Získáte přehled nad vašimi technologiemi a rychlou kontrolu stavu jejich revizí.

Výkonné aplikace

Výkonné aplikace

INSPECTO EVIDENCE obsahuje celou řadu aplikací pro řízení pracovníků technické údržby a pro správu servisních požadavků.

Legislativní jistota

Legislativní jistota

Permanentní zajištění plnění legislativních požadavků a zákonných termínů souvisejících s provozem technologií.

Propojení s revizním softwarem

Propojení s revizním softwarem

Díky propojení se softwarem INSPECTO REVIZE získáte výkonný nástroj pro provádění a řízení revizí VTEZ s permanentním napojením na aktuálně platné normativy.

Napojení na stávající systémy

Napojení na vaše stávající systémy

INSPECTO EVIDENCE již v základní verzi obsahuje komplexní API (rozhraní pro výměnu informací) a umožňuje také využití řešení na bázi RPA.

Reporting a analýza

Reporting a analýza

Nedílnou součástí INSPECTO EVIDENCE je reporting, který přináší jejím uživatelům klíčové informace o plánované a provedené činnosti, a to včetně alokace nákladů.

Stáhněte si produktový list

V našem produktovém listu najdete přehled základních vlastností INSPECTO EVIDENCE. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Dokonalý přehled

S INSPECTO EVIDENCÍ získáte okamžité zobrazení aktuálního stavu, přehled o dodržování legislativního a normativního minima, správu technologií v kontextu s jejich umístěním (např. v objektu) a široké možnosti uživatelského nastavení. 

Výkonné aplikace

KLIENTSKÁ APLIKACE
Základní klientský „HelpDesk“ modul INSPECTO EVIDENCE je součástí každé instalace
a umožňuje obsluhu požadavků pomocí online aplikace pro běžné počítače. Klientská mobilní aplikace tento modul rozšiřuje o možnost zadávat, schvalovat a sledovat jednotlivé požadavky v nativní mobilní aplikaci přímo ve vašem mobilním telefonu (Android/iOS). Díky tomuto rozšíření získáte možnost velmi flexibilně zadávat a spravovat požadavky, a to včetně jejich schválení. To vše aniž byste se museli vracet do kanceláře ke svému počítači. Navíc instalací aplikace umožníte všem (nebo vybraným) vašim zaměstnancům ihned nahlásit zjištěný problém přímo v provozu a urychlit tak jeho odstranění.

ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ VÝKONU TECHNICKÉ SPRÁVY
Mobilní aplikace INSPECTO Control pro řízení klientské údržby umožňuje pohodlnou a přehlednou správu servisních požadavků a jejich operativní přidělování jednotlivým pracovníkům údržby. Pravidelné úkony vygenerované na denní bázi z INSPECTO EVIDENCE a aktuální úkony vyplývající z Helpdesku jsou přiřazovány buď automaticky nebo prostřednictvím dispečera konkrétnímu údržbáři do jeho mobilního zařízení a ten pak celý proces opravy nebo pravidelné údržby ONLINE zdokumentuje ve svém mobilním zařízení v průběhu výkonu.

APLIKACE SPRINT KONTROLUJE REVIZE TECHNOLOGIÍ
Mobilní aplikace Sprint významným způsobem zrychluje a usnadňuje kontrolu technologií. Naši zákazníci jsou díky ní schopni okamžitě zjistit, zda konkrétní technologie v jejich evidenci prošla či neprošla nutnou revizí a další informace.

NFC for Cleaning

APLIKACE NFC FOR CLEANING
NFC for Cleaning je mobilní aplikace, která prostřednictvím NFC štítků umožňuje označovat místnosti či regiony pro úklidové pracovníky. Pomocí této aplikace dokážeme mapovat činnost pracovníků úklidu a také skutečně odpracovaný čas v jednotlivých sektorech. V roce 2020 bude aplikace doplněna
o check list pro úkony v daných místnostech.

NFC for Security

APLIKACE NFC FOR SECURITY
Další mobilní aplikací, která využívá NFC technologii, je NFC for Security. Aplikace sleduje nejen to, zda došlo k povinné obchůzce, ale měří také čas mezi jednotlivými kontrolními body. Navíc zobrazí pracovníkům ostrahy seznam úkolů, které je třeba v daném místě obchůzky provést. Tedy na co se je třeba zaměřit (například v případě rizikové oblasti). Splnění všech těchto požadavků také neustále kontroluje.

Legislativní jistota

Jedním z hlavních benefitů našeho řešení je, že INSPECTO EVIDENCE již v sobě obsahuje výtažky legislativních norem, definující nařízené četnosti provozně-technických úkonů podle skupin technologií. Takže pokud zavedete do systému například klimatizační jednotku a přiřadíte ji do technologického stromu, pak automaticky dojde k okamžitému vygenerování plánu legislativní údržby, tedy například revizí, nutných servisních úkonů, atd. Nad rámec legislativy je samozřejmě také možné nadefinovat libovolné vlastní servisní úkony a jejich periody.

Propojení s revizním softwarem

INSPECTO EVIDENCE je plně propojena s revizním softwarem INSPECTO, který přináší jednoduché a pohodlné ovládání, odstranění nadbytečné administrativy, maximálně bezpečné uložení všech revizních zpráv a mnoho propracovaných revizních šablon s plnou návazností na ČSN včetně citací. Existuje ve verzi pro běžné počítače (webová aplikace) i mobilní zařízení (aplikace pro Android).

Napojení na vaše stávající systémy

Uvědomujeme si, že v současné době již máte ve vaší firmě jiné systémy řízení, ve kterých zpracováváte potřebné informace. Proto bereme velmi vážně propojení našeho systému na vaše stávající systémy. INSPECTO EVIDENCE již v základní verzi obsahuje komplexní API (rozhraní pro výměnu informací), které umožní ostatním systémům z něj či do něj čerpat informace a stavy. Jedná se tedy o přímé propojení mezi systémy. Ale počítáme i s variantou, že klientský systém žádné API nemá. V tomto případě jsme schopni nabídnout řešení na bázi RPA (Robotic Process Automation). Jde o postup, kdy zvolené RPA je s našim systémem sice propojeno přes API, ale s klientským systémem komunikuje prostřednictvím uživatelské interface. Našim cílem tedy je, abychom zcela eliminovali nutnost ručního přepisu dat.

Reporting a analýza

Nedílnou součástí INSPECTO EVIDENCE je reporting, který přináší jejím uživatelům klíčové informace o plánované a provedené činnosti, a to včetně alokace nákladů. Jako příklad můžeme uvést revizní plány, vytížení pracovníků, plnění plánů údržby a náklady na údržbu. Reporty jsou zpřístupněny v požadovaném rozsahu oprávněným zástupcům klienta a lze je modifikovat podle potřeb klienta.
V INSPECTO EVIDENCI existuje také možnost datové analýzy všech evidovaných dat včetně jejich vzájemných vazeb.

Jak INSPECTO Evidence pracuje?

Podívejte se na několik ukázek, které vám v krátkosti INSPECTO EVIDENCI představí.

Náš tým

Martin Polepil

Produktový ředitel

Pavel Tupec

Obchodní ředitel

Tomáš Šimek

Technický ředitel

Kontaktujte nás

Naše řešení každému zájemci velmi rádi osobně představíme, vysvětlíme detailně všechny funkcionality a probereme možnosti nasazení. Sjednejte si schůzku s naším obchodním ředitelem Pavlem Tupcem.

+420 732 205 113

pavel.tupec@inspecto.online

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Velkopřevorské náměstí 488/5 118 00 Praha 1

IČ 03196241

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648